Nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, TP. Cà Mau khẩn trương tổng hợp tình hình và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp và báo cáo kế hoạch triển khai và hỗ trợ khôi phục sản xuất nông, lâm, ngư của doanh nghiệp và người dân.

Báo cáo kế hoạch cần triển khai, hỗ trợ khôi phục lại sản xuất, kinh doanh

Trong đó, giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp và thanh quyết toán các kinh phí hoạt động; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sửa chữa cơ sở vật chất; hỗ trợ kinh phí (kê cả hỗ trợ chính sách) phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản tỉnh, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản và đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp và báo cáo kế hoạch cần triển khai, hỗ trợ khôi phục lại sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp (huy động, bố trí lao động, kết nối lại thị trường, đơn hàng đã tạm dừng, hủy nhập khẩu, thu mua nguyên liệu,…).

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp rà soát, tổng hợp và báo cáo kế hoạch triển khai và hỗ trợ khôi phục sản xuất nông, lâm, ngư của doanh nghiệp và người dân.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, dịch vụ, du lịch rà soát, tổng hợp và báo cáo kế hoạch cần triển khai, hỗ trợ khôi phục và kích cầu thu hút khách du lịch.

Các giải pháp triển khai tiếp tục hỗ trợ sau dịch bệnh

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp và báo cáo việc thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 và có kế hoạch bố trí, sắp xếp lại tài sản, trang thiết bị y tế phục vụcông tác phòng, chống dịch cho hoạt động khám, chữa bệnh của ngành Y tế; tiếp tục theo dõi, quản lý và giám sát dịch bệnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh và các giải pháp triển khai tiếp tục hỗ trợ sau dịch bệnh.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu triển khai thực hiện các gói hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch bệnh sau khi có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực Cà Mau rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo quy định; các giải pháp triển khai tiếp tục hỗ trợ sau dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương rà soát, tổng hợp và báo cáo kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện sau dịch bệnh đối với lĩnh vực, ngành, địa phương phụ trách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *