Những phần quà nghĩa tình đến với gia đình chính sách

Tại huyện Ngọc Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Đóng, 94 tuổi, ngụ ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây và gia đình ông Trần Văn Mên, thương binh 1/4, ngụ ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Đóng, 94 tuổi. (xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển).Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Đóng, 94 tuổi (xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển).

Tại huyện Thới Bình, Đoàn cán bộ tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà ông Đinh Thanh Quang, thương binh 3/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, ngụ ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ và ông Từ Biên Hòa, thương binh 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ngụ Ấp 7, xã Tân Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tặng quàthương binh Đinh Thanh Quang (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình).Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tặng quà thương binh 3/4, ông Đinh Thanh Quang (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình).

Ở mỗi gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự hy sinh, cống hiến của Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng giữa thời bình, phấn đấu xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *