Ông Lê Văn Ngời làm Chủ tịch UBND huyện Năm Căn

Bí thư Huyện ủy Tô Hoài Phương tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND huyện Đoàn Tấn Công (phải) và tân Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ngời.Bí thư Huyện ủy Tô Hoài Phương tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND huyện Đoàn Tấn Công (phải) và tân Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Ngời.

Theo đó, kỳ họp tiến hành miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Lê Văn Ngời và Chủ tịch UBND huyện đối với ông Tô Hoài Phương, do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ mới.

Đồng thời thông qua các tờ trình, văn bản có liên quan bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND và UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả, ông Đoàn Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Văn Ngời, Phó Bí thư Huyện ủy đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Ngoài ra, đại biểu cũng tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện và Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *