Phải cụ thể hóa ngay Nghị quyết Đại hội XVI

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, tại Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung, tại Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Nhất trí cao về quan điểm, đường lối

Nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn thành chương trình làm việc và thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW. Nét nổi bật của Đại hội là sự nhất trí cao về quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng bộ trên tất cả các mặt công tác. Từ đó đề ra quan điểm, mục tiêu, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp trên từng lĩnh vực, nhằm đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên ở đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Nhìn chung, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp phản ánh đầy đủ các ý kiến của cán bộ, đảng viên vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải thông tin, điểm mới lần này là Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh không chỉ xin ý kiến của Bộ Chính trị mà còn nhận được sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương.

Tại Đại hội, đại biểu đã chia tổ để tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, hầu hết đều nhất trí cao với các ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; ý kiến đóng góp chủ yếu làm rõ thêm những kết quả đạt được, những hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ tỉnh khóa XV đã thực hiện đúng các quy định, quy trình công tác nhân sự, đảm bảo đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, chú trọng chất lượng. Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 50 đồng chí (5 đồng chí nữ), tuổi bình quân 50,09 tuổi; bầu cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy 15 đồng chí (khuyết 1 đồng chí được sự đồng ý của Bộ Chính trị, sau Đại hội sẽ bổ sung) và bầu cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư, Phó Bí thư tái cử đều trúng cử và đạt tỷ lệ tín nhiệm cao và chỉ bầu một vòng, đủ số lượng cần bầu. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm có 17 đồng chí.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về những kết quả chủ yếu của Đại hội. Việc tỉnh tiến hành Đại hội chậm hơn so với các địa phương trong khu vực là do Trung ương tăng cường về Cà Mau một Phó Bí thư, nên phải chờ các quy trình thủ tục.

Bí thư Tỉnh ủy thông tin, dư luận xã hội đánh giá cao về kết quả Đại hội, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá.

Huyện Phú Tân đang hướng đến hỗ trợ ngư dân chuyển đổi ngành nghề từ khai thác biển kém hiệu quả, sát hại nguồn lợi thủy sản ven bờ, sang các ngành nghề hiệu quả, thân thiện môi trường.Huyện Phú Tân đang hướng đến hỗ trợ ngư dân chuyển đổi ngành nghề từ khai thác biển kém hiệu quả, sát hại nguồn lợi thủy sản ven bờ, sang các ngành nghề hiệu quả, thân thiện môi trường.

Quyết liệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng nhằm tạo bước đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong 5 năm tới. Việc sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống sẽ tạo điều kiện cho vùng đất cực Nam đạt được những kết quả tốt đẹp, đúng với kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu, việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ này phải thực hiện quyết liệt hơn, cần cụ thể hóa ngay bằng các chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề trong 6 tháng đầu năm 2021, chậm nhất là hết Quý III/2021, dành nhiều thời gian để thực hiện các nhiệm vụ, các khâu đột phá.

Trên tinh thần chỉ đạo, các ngành, địa phương, đang tích cực triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nhận định những khó khăn trong thực hiện giải quyết việc làm, khi tỷ lệ lao động thất nghiệp bình quân hàng năm của tỉnh khoảng 6.000 người. Ông Nguyễn Quốc Thanh nêu quyết tâm, ngành sẽ rà soát, kiện toàn thể chế các hoạt động công tác giải quyết việc làm từ tỉnh đến cơ sở; kiện toàn cơ bản đội ngũ cộng tác viên, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác lao động việc làm từ tỉnh đến ấp, khóm, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho từng cá nhân tham gia hoạt động. Hoạt động thông tin thị trường lao động, phối hợp doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trực tiếp đến tư vấn tuyển dụng tại các xã, phường, các phiên giao dịch việc làm hàng năm luân phiên tổ chức tại các huyện hoặc xã nơi có đông dân cư, lao động sinh sống có tỷ lệ thiếu việc làm cao. Đặc biệt là tập trung thực hiện công tác phân luồng đào tạo ngay từ các cấp học phổ thông gắn với hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm…

Huyện Phú Tân có bờ biển dài khoảng 37km, có 6 cửa sông lớn, nhỏ thông ra biển. Huyện có đội tàu khai thác biển gồm 525 phương tiện hoạt động nghề cá, sản lượng đánh bắt hải sản hàng năm đạt khoảng 20.000 tấn các loại; tuy nhiên, phần lớn phương tiện khai thác ven bờ với các nghề gây sát hại nguồn lợi thủy sản… Ông Võ Trường Giang, Chủ tịch UBND huyện, xác định giữ gìn và bảo vệ nguồn lợi thủy sản là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên. Huyện tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của 5 tổ, đội an toàn trong khai thác biển, để ngư dân hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phòng tránh bão, tai nạn trong quá trình khai thác. Đồng thời chủ động, linh hoạt sử dụng nguồn vốn của các chương trình, dự án để hỗ trợ ngư dân chuyển đổi ngành nghề từ khai thác biển kém hiệu quả, sát hại nguồn lợi thủy sản ven bờ sang các ngành nghề hiệu quả, thân thiện môi trường.

Với tinh thần quyết tâm mới và hành động cách mạng mới, là động lực để các ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *