Phải thực sự quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ và sáng tạo kỹ thuật

Hội thảo do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn tổ chức.

Trải qua 6 kỳ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, có 529 giải pháp tham gia dự thi, kết quả có 140 giải pháp đạt giải; 4 kỳ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng có 361 mô hình, sản phẩm dự thi, kết quả có 79 sản phẩm, mô hình đạt giải.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được các ngành, các cấp triển khai, tổ chức thực hiện khá đồng bộ, từ đó đã có rất nhiều giải pháp hữu ích trên các lĩnh vực được nghiên cứu và ứng dụng vào đời sống sản xuất hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh…

Đối với Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do tỉnh tổ chức và Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đã tạo cơ hội để các em phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học.

Tại Hội thảo, các đại biểu nêu thực trạng ứng dụng và giải pháp đạt giải các hội thi Sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học; chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi và khó khăn trong tham gia các cuộc thi…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành, các đơn vị phải thực sự quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ và sáng tạo kỹ thuật, coi nhiệm vụ này là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ.

Cần phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, phát động và tổ chức hội thi, cuộc thi đến tận cơ sở, đến từng cộng đồng dân cư, các trường học trong tỉnh… để nhân dân và đội ngũ thầy, cô giáo cùng với các cấp, các ngành ở mỗi địa phương nắm chắc mục tiêu, nội dung của hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, chủ động vận động và hỗ trợ mọi người dân, lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia ngày càng rộng rãi và thật sự có chất lượng.

Đối với Ban Tổ chức từ tỉnh đến huyện, các ngành, các cấp, phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện đối với phong trào “học tập, lao động, sáng tạo KHKT”; không ngừng cải tiến, ứng dụng, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống.

Ông Thân Đức Hưởng cho biết, đối với những đề xuất, kiến nghị tại Hội thảo, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu, giao cho các ngành chức năng tiếp tục xây dựng chính sách cụ thể, phù hợp hơn nữa với tính chất của hội thi, cuộc thi, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thực hiện. Nhất là cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động sáng tạo kỹ thuật, giải pháp hình thành được thị trường khoa học công nghệ; xã hội hóa việc đầu tư, ứng dụng các giải pháp đạt giải cao, có hàm lượng KHKT tốt, ứng dụng vào đời sống sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, phát triển kinh tế – xã hội ngày càng bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *