Phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Tự hào truyền thống vẻ vang

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (23/8/1945 – 23/8/2018), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự đùm bọc, giúp đỡ, chở che của nhân dân, LLVT tỉnh ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lập nên những chiến công hiển hách.

Trong kháng chiến chống Pháp, LLVT tỉnh ghi đậm những chiến công oanh liệt bằng các trận chiến thắng Mây Dốc, Mương Điều, Ao Kho, Nhị Nguyệt. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, LLVT tiếp tục tô đậm thêm trang sử vàng bằng nhiều chiến công: Trận Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là, trận Đòn Dong, bẻ gãy các cuộc hành quân nhổ cỏ U Minh, cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Đại tá Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách trong “Tết Quân – Dân” năm 2018.

Bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ tận tình của nhân dân, LLVT tỉnh tham gia truy quét tàn quân địch, đập tan mọi mưu đồ chống phá của bọn phản động, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và 10 năm giúp bạn Campuchia, LLVT tỉnh đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh mạnh mẽ.

Trải qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, LLVT tỉnh đã tác chiến hơn 75.000 trận lớn, nhỏ. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, ngày 6/11/1978, LLVT tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ngoài ra, còn 47 tập thể và 58 cá nhân thuộc LLVT tỉnh được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Phát huy truyền thống anh hùng LLVT trên quê hương cách mạng, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phát huy vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ “Sửa đổi một số điều của Nghị định số 152/NĐ-CP về xây dựng Khu vực phòng thủ” và các đề án đã được tỉnh phê duyệt: Xây dựng Khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020; bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030; rà phá bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân thường trực giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo.

Huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng dân quân tự vệ.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao về quốc phòng, an ninh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ngay trong kế hoạch quy hoạch phát triển của tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến; duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng lực lượng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng. Đối với lực lượng thường trực luôn được kiện toàn về tổ chức, biên chế theo đúng quy định, phẩm chất, năng lực đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng tăng. Công tác tuyển quân được thực hiện chặt chẽ, hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố chủ động phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện; trong đó, chú trọng vào công tác phát triển Đảng, coi đây là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng này. Hiện nay, toàn tỉnh có 101 chi bộ quân sự có chi ủy (đạt 100%); tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 20,19%; lực lượng dự bị động viên đạt 14,17%.

Trong công tác huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, coi đây là khâu then chốt quyết định chất lượng và việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Bên cạnh đó, chú trọng củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện. Đối với lực lượng thường trực, tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; lực lượng dự bị động viên bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”; dân quân tự vệ bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Các đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, tình hình thực tế của từng địa phương, sát thực tế chiến đấu, đặc điểm địa bàn sông nước, biển, ven biển và đối tượng tác chiến; huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật được biên chế. Từ đó chất lượng huấn luyện ngày càng nâng lên. Công tác diễn tập trong những năm qua có bước đột phá quan trọng. Từ năm 2016 đến nay, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 5 huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ 68 xã, phường, thị trấn.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào Thi đua quyết thắng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động khác ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Đặc biệt trong thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 4 mùa “Tết Quân – Dân” tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực: Xây tặng 5 cây cầu bê-tông, 36 căn nhà Tình đồng đội, Nhà đồng đội; tặng trên 3.000 suất quà; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho 1.460 đối tượng chính sách, hộ nghèo… tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia lao động, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Những việc làm trên góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân – dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Tự hào với truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm vun đắp và phát huy truyền thống vẻ vang đó, tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình để góp phần xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp, mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cách đây 73 năm, ngày 23/8/1945 đã đi vào lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau nói chung, LLVT tỉnh nói riêng như một mốc son rực rỡ. Hòa chung khí thế của cuộc Tổng khởi nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và được LLVT hỗ trợ, hàng vạn quần chúng nhân dân trong tỉnh đã nổi dậy đấu tranh, uy hiếp bộ máy chính quyền tay sai, buộc bọn chúng phải đầu hàng vô điều kiện, giao chính quyền cho cách mạng. Với ý nghĩa đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã trình Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quyết định chọn ngày 23/8 là Ngày Truyền thống của LLVT tỉnh Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *