Phú Tân – điểm sáng xây dựng khu vực phòng thủ

Lực lượng dự bị động viên của huyện đảm bảo biên chế.

Đi đôi với nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện Phú Tân đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thượng tá Trần Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cho biết: “Những năm qua, công tác xây dựng cơ sở vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu của huyện ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội được quan tâm đúng mức. Các phong trào thi đua hành động cách mạng diễn ra rộng khắp, sôi nổi trong các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

Năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng và phúc tra, đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên đảm bảo biên chế. Tổ chức biên chế, trang bị đúng quy định. Trong đó, lực lượng thường trực đạt 86,20%, sắp xếp biên chế lực lượng dự bị động viên đạt 100%, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,57% so với tổng dân số. Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100%.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng theo phân cấp đạt 100% chỉ tiêu; giáo dục quốc phòng – an ninh cho trên 2.000 học sinh. Huấn luyện và kiểm tra các môn cho các đối tượng đạt 100%, trong đó có gần 76% đạt khá, giỏi.

Huấn luyện dân quân tự vệ hàng năm đạt 100%.

Đi đôi với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự còn phối hợp với Ban Chỉ huy Công an huyện tổ chức tuần tra canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 2 xã Phú Thuận và Phú Tân. Công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh trong tình hình hiện nay. Thông qua các đợt diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, khả năng điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các đoàn thể trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhất là trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên khi có tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Qua các hoạt động đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng bền vững, tạo nền tảng cho tăng cường tiềm lực quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Thời gian tới, huyện Phú Tân xác định các nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm là phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là việc triển khai chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần xây dựng địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng – an ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *