Quê hương cách mạng trên đường lên nông thôn mới

Bia kỷ niệm chiến thắng Chà Là ngày 23/11/1963, nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nhớ lại những năm tháng đáng tự hào, người dân nơi đây mãi không quên những trận đánh, con người, địa danh ghi đậm dấu ấn trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược: Kinh xáng Mương Điều, chiến thắng Nhựt Nguyệt, xạ thủ Nguyễn Trung Can… Đặc biệt là tại cứ điểm Chà Là vào ngày 23 và 24/11/1963, các lực lượng của ta đã tiêu diệt và bắt sống hơn 1.000 tên địch, bắn rơi hàng chục máy bay, san bằng nhiều đồn bót của địch, thu rất nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Chiến thắng liên hoàn trận Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là đã gây tiếng vang lớn đối với dư luận trong nước và thế giới…

Đảng bộ và nhân dân xã Trần Phán đã và đang nỗ lực thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân xã Trần Phán ra sức kiến tạo quê hương. Phát huy truyền thống cách mạng, dù còn những khó khăn nhất định, nhưng giờ đây Trần Phán đang dần chuyển mình trên bước đường đổi mới, nhất là từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Xuân Mai: “Tự hào với truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Trần Phán không ngừng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Bài toán phát triển kinh tế, giảm nghèo được Đảng bộ, chính quyền xã giải đáp bằng nhiều quyết sách đúng đắn, tạo được bước đột phá quan trọng. Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, ý chí tự lực, tự cường, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của xã. Đồng thời phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế; khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Xây dựng nông thôn mới, hiện xã đã đạt 11/19 tiêu chí; các tiêu chí đang phấn đấu thực hiện, gồm: Chợ, nhà ở dân cư, môi trường, hộ nghèo, văn hóa, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và trường học. Theo Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra, phấn đấu đến năm 2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trần Phán tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện đạt vững chắc các tiêu chí nông thôn mới… nhằm nâng chất đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xứng đáng truyền thống quê hương cách mạng anh hùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *