Rèn luyện bản lĩnh quân nhân về sử dụng các loại vũ khí, trang bị

Kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 2 đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Nội dung kiểm tra theo giáo trình huấn luyện, gồm: Súng ngắn K54 bài 1c đối với sĩ quan trên 45 tuổi và bài 1b đối với sĩ quan dưới 45 tuổi; súng tiểu liên AK bài 1 (gồm 3 mục tiêu với 3 tư thế: nằm bắn, quỳ bắn, đứng bắn, cự ly 100m) và AK bài 2 mục tiêu ẩn hiện ban ngày đối với quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Trên cơ sở đó, đơn vị kiểm tra được yếu lĩnh, động tác, rèn luyện bản lĩnh sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có cho từng quân nhân. Đồng thời, đánh giá chất lượng huấn luyện của đơn vị và khả năng tổ chức thực hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đơn vị để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật chiến đấu trong thời gian tới.

Trong suốt quá trình kiểm tra, 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *