Sa mưa đặt lọp ở rừng U Minh

Cơ sở đan lọp của chú Chín Quân mỗi năm cung cấp cho người dân U Minh gần 1.000 chiếc.

Chú Chín Quân (Kênh T19, xã Khánh An), là người giỏi đan lọp, làm lờ. Hằng năm, cơ sở của chú cung cấp cho người dân U Minh trên 1 ngàn chiếc. Chú cho biết, muốn có lọp và lờ để bắt cá tôm, chú phải chuẩn bị từ bắt đầu sa mưa mới kịp đặt đầu mùa. Lọp của chú làm bằng lưới, chỉ có hom lọp làm bằng loại tre, trúc già, ngay thẳng, giao lóng và cắt theo ni tấc cho vừa vặn với kích thước ngắn dài của từng loại lọp. Lọp đặt cá lóc, lươn … kích thước có khác nhau, nhưng loại nào cũng đều phải có hai cái hom, một hom để nhử cá tôm vô và một hom để bắt cá.

Đặt lọp ở rừng U Minh Hạ.

Nhiều hộ ở U Minh nhờ nghề đặt lọp bắt cá, lươn… đã thoát khỏi cảnh khó khăn trong mùa mưa. Gia đình anh Quen ở xã Nguyễn Phích, có hơn 100 cái lọp, mỗi đêm anh cũng kiếm được hơn 200.000 đồng, đủ trang trải sinh hoạt, nhờ vậy mà gia đình ổn định cuộc sống.

Sản phẩm từ nghề đặt lọp giúp cho người dân miệt rừng U Minh trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Từ lâu đời ở vùng nông thôn, nghề câu, lưới, lọp, lờ, trúm… nhà nào cũng biết và ít nhiều từng làm, để khai thác cá tôm cho những bữa ăn trong gia đình. Đây là những nghề khá hấp dẫn và là cách mưu sinh độc đáo của những người dân miệt rừng U Minh Hạ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *