Sinh hoạt chuyên đề truyền thông về biển đảo

Tại buổi sinh hoạt, đội ngũ cán bộ; phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên đã được báo cáo viên là Đại tá Nguyễn Đình Khương, Chủ nhiệm chính trị – Vùng Cảnh sát biển 4, tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta; đồng thời khái quát một số nét chính về tình hình Biển Đông thời gian qua; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

Đây là những nội dung quan trọng, giúp đoàn viên thanh niên của các cơ quan báo, đài nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ; nâng cao công tác tuyên truyền, có những bài viết phản ánh kịp thời về biển đảo, góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *