Sớt bát gieo duyên đầu xuân

Nét đẹp Lễ Sớt bát ngày mùng 1 tết tại chùa Monivongsa Bopharam.

Lể Sớt bát đầu xuân được các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức ngay ngày đầu năm mới, nhằm tạo điều kiện để đồng bào phật tử các dân tộc được bố thí, cúng dường hưởng lộc đầu xuân, qua đây cũng mang ý nghĩa phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau nghi thức lễ Phật trong ngôi chánh điện, các nhà sư tiến hành đi sớt bát. Tục dâng thực trong nghi thức Lễ Sớt bát ngày nay chủ yếu bằng tiền.

Theo truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer, trong sự nghiệp tu hành cứu khổ, nhà sư phải nuôi thân bằng hình thức ôm chiếc bình bát đi khắp nơi khất thực, phật tử dâng gì dùng nấy nhưng phải phù hợp với đạo Phật.

Ngày nay, hình thức khất thực đã được các chư tôn giáo phẩm người dân tộc Khmer phát triển thành Ngày hội. Nghi thức tổ chức khá đơn giản: Đầu tiên là chư tăng làm lễ Phật trong ngôi chánh điện; bước tiếp theo là các nhà sư đi trì bình sớt bát, đồng bào dâng thực đến chư tăng; cuối cùng là chư tăng mở khóa Kinh chúc phúc đầu năm đến toàn thể phật tử.

Các vị chư tăng mở khóa Kinh và thực hiện nghi thức chúc phúc đầu xuân đến phật tử.

Không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer, Ngày hội Sớt bát còn góp phần tô đậm thêm tình đoàn kết tương thân tương ái giữa cộng đồng các dân tộc ở nước ta. Bởi tham gia Ngày hội, ngoài phật tử là đồng bào dân tộc Khmer, còn có nhiều dân tộc anh em khác đến dự, cúng dường, tạo sự vui tươi, hòa thuận, cùng mong cầu năm mới tốt lành.

Mang đậm lối kiến trúc của chùa Phật giáo Nam tông, chùa Monivongsa Bopharam là một trong những ngôi chùa đẹp, là điểm đến tâm linh nổi tiếng ở TP. Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *