bổ sung nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định bổ sung nhân sự mới

Sáng 6/3, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười chín, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đã trao Quyết định của Ban Bí thư