chất lượng khám và chữa bệnh

Quan tâm hơn nữa vấn đề về y đức, chất lượng khám và chữa bệnh

“Vấn đề học phí của sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng của Trường Đại học Y dược Cần Thơ, xin chủ trương tạm ứng ngân sách địa phương