Chung sức vì Trường Sac

Không xa Trường Sa Kỳ cuối: Chung sức vì Trường Sa

Chuyến công tác đặc biệt đến với Trường Sa, bên cạnh tình yêu và sự cảm phục dành cho những cán bộ, chiến sĩ đang kiên cường làm nhiệm vụ nơi