Công ty SuperBrain Minh Khôi

“Hè là để trưởng thành”

Đó là chủ đề chính của Chương trình dã ngoại do Công ty SuperBrain Minh Khôi vừa tổ chức ngày 26/7.