du lịch cụm phía Tây ĐBSCL

Doanh thu du lịch cụm phía Tây ĐBSCL đạt trên 19.484 tỷ đồng

Chiều 21/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình liên kết, hợp tác phát triển cụm phía Tây ĐBSCL năm