kinh doanh

Nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19

Để đảm bảo kịp thời giải quyết các công việc còn tồn đọng trong công tác xử lý phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và nhanh chóng khôi phục các hoạt động

Trợ giúp phụ nữ kỹ năng kinh doanh thời công nghệ số

Ngày 15/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng tiếp thị trực tuyến” cho chị

Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới môi trường đầu tư và kinh doanh

Giai đoạn 2016 - 2020, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác xúc tiến đầu tư được triển khai

Ngày 17/6: Cà Mau sẽ tổ chức “Ngày kết nối doanh nghiệp thủy sản”

Đây là sự kiện kết nối kinh doanh, đầu tư, thúc đẩy mối quan hệ cung - cầu giữa các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam và nước ngoài, đem đến