liệt sĩ Nguyễn Mai

Bàn giao Nhà đồng đội cho gia đình Nhà báo – liệt sĩ Nguyễn Mai

Ngày 26/7, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Nhà báo - liệt sĩ