sách giáo khoa

Chuẩn bị cho việc triển khai giảng dạy sách giáo khoa mới lớp 1

Năm học 2020 - 2021, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới đối với lớp 1. Các đơn vị,

Đã khắc phục được tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ

Thời điểm đầu năm học mới 2020 - 2021, nhiều nhà sách ở Cà Mau thiếu sách giáo khoa (SGK) các khối lớp cấp tiểu học và khối lớp 6 (chương trình cũ). Tuy nhiên, đến nay tình trạng thiếu