trường đạt chuẩn Quốc gia

Phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 60%

“Phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 60%, đồng thời từng bước khắc phục trường đạt chuẩn mà thiếu chuẩn; quan tâm tuyển sinh năm