tuyến đường

Sẽ mở tuyến đường từ Sông Đốc kết nối Đầm Thị Tường để phát triển du lịch

Sáng nay 11/6, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6, xem xét nhiều nội dung quan trọng. Cùng dự có Phó