Tuyên truyền ca khúc cách mạng

Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đoạt giải A Hội thi “Tuyên truyền ca khúc cách mạng”

Chiều ngày 19/7, Hội thi “Tuyên truyền ca khúc cách mạng” tỉnh Cà Mau năm 2020 đã bế mạc, sau 2 ngày diễn ra thành công tốt đẹp.