Tăng cường tiềm lực, sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững chắc

Thực hiện phương châm “ Mỗi bước phát triển kinh tế – xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng – an ninh”, trong những năm qua, các địa phương đã thực hiện quy hoạch, kế hoạch kinh tế – xã hội, xây dựng các dự án kinh tế – xã hội gắn với tăng cường quốc phòng – an ninh. Tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế các đơn vị theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng nến quốc phòng toàn dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Ảnh: Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện trao Bằng khen cho các tập thể.

Trong những năm qua, ba lực lượng Công an, Biên phòng và Quân sự đã quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, sẵn sàng chiến đấu. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, nền nếp, kết quả kiểm tra hàng năm đều đạt khá trở lên.

Công tác diễn tập khu vực phòng thủ các cấp từ tỉnh đến huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã được 276 cuộc, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được triển khai thực hiện tốt. Nhân dịp lễ, tết, các đơn vị, địa phương tổ chức thăm, tặng hàng ngàn suất quà cho đối tượng chính sách, người có công, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 150 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh tổ chức “Tết quân dân” tại các xã khó khăn với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, năng lực tham mưu của lực lượng vũ trang, để đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. Quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy, căn cứ hậu phương, thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố an ninh – quốc phòng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Tăng cường phối hợp giũa 3 lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an, thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *