Tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho bộ đội

Khu vườn tăng gia tập trung của Đồn Biên phòng Khánh Tiến trồng đa dạng các loại rau, củ, quả, đảm bảo tự cấp nguồn rau sạch cho bộ đội.Nuôi chim cút thịt và sinh sản góp phần tăng thêm nguồn thu tài chính, cải thiện đời sống cho bộ đội.

Đồn Biên phòng Khánh Tiến hiện có khu vườn tăng gia tập trung; có 2 ao nuôi cá các loại; nuôi ếch trong mùng lưới; gần 100 con chim cút sinh sản; gần 100 con gà, vịt xiêm, vịt cỏ sinh sản và chuồng nuôi heo. Mỗi năm thu từ nguồn tăng gia sản xuất đạt gần 200 triệu đồng.

Từ nguồn thu này, các đơn vị đưa vào bữa ăn cho bộ đội từ 2.500 đồng đến 3.500 đồng/người/ngày; đảm bảo quân số khỏe, trên 98% tham gia học tập, huấn luyện và công tác.

Kết quả tăng gia sản xuất không chỉ đem lại nguồn thu về tài chính và cải thiện đời sống cho bộ đội, mà còn được đơn vị tiết kiệm dùng để hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc trồng cây xanh và các hệ thống bảng biển đã tạo được cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần quan trọng cho công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đàn gà, vịt sinh sản và heo thịt đủ cung cấp một phần thực phẩm sạch cho bộ đội.Mô hình nuôi ếch, nuôi cá trong mùng lưới đem lại hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *