Thẩm định 2 thiết bị giám sát tàu cá

Công ty Bình Anh giới thiệu thiết bị hỗ trợ cả nguồn pin năng lượng mặt trời và pin của tàu, có thể sử dụng một trong hai nguồn; hiện đã kết nối được với hệ thống phần mềm giám sát của tỉnh Cà Mau và Kiên Giang để thử nghiệm, dữ liệu gửi lên Trung tâm dữ liệu Giám sát tàu cá tại Trung ương đã kết nối thành công với hệ thống test. Công ty đang xin cấp chứng nhận để kết nối với hệ thống thật…

Công ty Vishipel giới thiệu thiết bị giám sát Vifish.18 kết nối đồng bộ với trung tâm dữ liệu tại Trung ương và 28 tỉnh, thành phố ven biển; tự động truyền qua vệ tinh tối thiểu 12 vị trí/ngày, với tần suất 2 giờ/lần, thông tin về vị trí tàu và thời gian. Thiết bị được bảo hành 12 tháng, ứng dụng di động miễn phí, giúp chủ tàu theo dõi hành trình tàu nọi lúc, mọi nơi; sai số tọa độ GPS vị trí tàu cá hiển thị trên thiết bị không quá 02m, độ tin cậy 99%…

Công ty Vishipel thuyết trình sản phẩm tại buổi thẩm định.

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhấn mạnh: Các nhà cung ứng thiết bị phải đáp ứng được các vấn đề cơ bản. Đó là, phải đảm bảo quản lý và xử lý ngay thông tin SOS, vì hiện tại các thuyền viên, thuyền trưởng trên tàu đôi khi chưa sử dụng thành thạo các thiết bị, có thể gửi nhầm thông tin về trung tâm. Khâu kỹ thuật cập nhật trong một hệ thống phải thống nhất với nhau, phân quyền chức năng để xử lý khi cần thiết.

Theo đánh giá tại buổi thẩm định, thiết bị của hai đơn vị trên đều đáp ứng 12 tiêu chí theo quy định, giám sát được nghề khai thác hải sản cả về truy xuất nguồn gốc và khai thác vi phạm lãnh hải. Tuy nhiên, cần có thời gian thử nghiệm thực tế mang lại hiệu quả, sau đó mới có thể áp dụng rộng rãi trên các tàu khai thác./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *