Thẩm tra Chương trình giải quyết việc làm 2016

Tại buổi thẩm tra, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Võ Hoàng Hiệp cho biết, theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XV – Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, Cà Mau có 190 ngàn lao động được giải quyết việc làm. Theo đó, mỗi năm Cà Mau đề ra mục tiêu giải quyết việc làm khoảng 37 đến 38 ngàn lao động.

Trên cơ sở đó, năm 2016, Cà Mau đề ra mục tiêu tạo việc làm cho 37 ngàn lao động, trong đó đào tạo gắn với giải quyết việc làm khoảng 10.500 lao động; nguồn kinh phí dự kiến trên 42 tỷ đồng, trong đó, ngân sách địa phương trên 21 tỷ đồng.

Số lao động đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau khi học nghề 10 tháng năm 2015 chiếm trên 70%, ông Võ Hoàng Hiệp cho đây là con số… “nhắm chừng”, bởi trước khi đào tạo nghề, các địa phương thiếu điều tra, sau đào tạo nghề không được giám sát, nắm sát thông tin, từ đó làm hạn chế đến hiệu quả chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Ông Võ Hoàng Hiệp thừa nhận, chỉ tiêu tạo việc làm lao động ngoài tỉnh tăng nhanh qua các năm chỉ là mang tính dự báo qua sự tăng trưởng của các năm chứ chưa theo định hướng phát triển, nhu cầu tại các nơi sử dụng nguồn lao động. Đến thời điểm này, Cà Mau có trên 23.300 lao động được tạo việc làm ngoài tỉnh, chủ yếu tại Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, tăng khoảng 135%. Trong khi đó, tạo việc làm trong tỉnh đến thời điểm này đạt gần 60%, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ đạt 24%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *