Tháng chay tịnh Ramưwan

Theo tuần tự, khởi đầu là lễ tảo mộ trong 3 ngày của các gia tộc, kế đến là lễ cúng gia tiên tại nhà, lễ vào thánh đường chay tịnh, lễ chia gạo, lễ phong sắc và cuối cùng là lễ mãn chay tịnh.

Riêng lễ phong sắc, nếu trong tháng chay tịnh này mà trong thôn làng có người chết thì bãi bỏ, không tiến hành, vì theo đạo luật Hồi giáo Bani, các tu sĩ không giữ được an lành cho dân làng thì không có công trạng để phong chức.

Với những nghi thức quan trọng của đại lễ, từ khởi đầu cho đến kết thúc vào thời điểm cuối năm và đầu năm Chăm lịch (khoảng tháng 4 âm lịch và đầu tháng 9 Hồi lịch) nên ngày nay, nhiều tín đồ Bani ngộ nhận là Tết Ramưwan, thật ra chỉ là lễ hội.

Lễ tảo mộ khởi đầu cho tháng chay tịnh.Các tu sĩ Po Acar tập trung tẩy trần trước khi nhập thánh đường.Nghi thức các tu sĩ lần 93 hạt chuỗi trước ngày mãn tháng chay tịnh.Nghi thức lễ chia gạo.Dâng mâm lễ mặn vào thánh đường cúng thánh Ala, kết thúc mùa lễ Ramưwan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *