Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng, ông Phan Thanh Phương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 và kết quả 5 năm (2013 – 2018) hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm, với mức án nghiêm khắc và nhân văn; thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai”, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác…

Hội nghị đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI) và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2011 – 2016; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng, ông Phan Thanh Phương yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nắm chắc nội dung, kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng; giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bên cạnh đó, Đảng ủy còn triển khai Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *