Thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng và bền vững

Tỉnh quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng công an ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quán triệt tư tưởng “bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, sau khi tiếp thu Chỉ thị 09, tỉnh Cà Mau xác định đây là chủ trương lớn, có tầm chiến lược, định hướng lâu dài, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện. Công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện chỉ thị và kế hoạch của Ban Thường vụ được các ngành, các cấp thực hiện nghiêm túc; nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chiến sĩ công an còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần tạo thêm niềm tin yêu và động viên nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng với lực lượng. Ảnh: Tuổi trẻ Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo an ninh, trật tự ở đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều hình thức, nội dung; qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là vận động nhân dân tham gia phong trào. Cụ thể, 5 năm qua, lực lượng vũ trang, ủy ban MTTQ và cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động 11.081 cuộc, trên 550 ngàn lượt người dự; tuyên truyền trên 150 cuộc về tình hình biển Đông; thông báo cho 1.500 phương tiện trong và ngoài tỉnh neo trú an toàn trên biển, vận động trên 450 lượt chủ phương tiện cam kết không đánh bắt thủy, hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài; phát hành hàng chục ngàn tờ rơi, hàng ngàn pa nô, áp phích tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, phòng chống cháy, nổ và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; vận động xã hội hóa xây dựng trên 700 cổng “An ninh trật tự” trên các tuyến đường giao thông liên ấp, khóm, khu dân cư…

Đặc biệt, thông qua thực hiện phong trào, các ngành, đoàn thể và nhân dân đã cung cấp trên 3.700 tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng vận động và truy bắt hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã; giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa trên 1.500 đối tượng tại cộng đồng dân cư, có trên 460 đối tượng sau giáo dục, cảm hóa không tái phạm, vi phạm, trở thành người tốt; hàng ngàn lượt học sinh, sinh viên ký cam kết không thử, không giữ, không tham gia mua bán các chất ma túy; hàng ngàn lượt ấp, khóm, xã phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đi đôi với kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đã có 315 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đăng ký, triển khai thực hiện; 10 mô hình được sơ kết, tổng kết và triển khai nhân rộng; 60 tập thể, 120 cá nhân được khen thưởng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng công an – lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là lực lượng công an xã ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, trong những năm tiếp theo, địa phương sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 09; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi người nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác tham gia phong trào. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng và bền vững…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *