Thực hiện có hiệu quả những lời đã hứa

Cử tri cao niên cẩn trọng chọn người xứng đáng để gửi gắm niềm tin cho tương lai tốt đẹp của quê hương.

QUYẾT TÂM CAO CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Nhìn lại công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cho thấy quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, Ủy ban Bầu cử tỉnh có 30 thành viên, được phân công phụ trách sát sao các địa bàn; thành lập 9 ủy ban bầu cử cấp huyện, 101 ủy ban bầu cử cấp xã và 1.327 tổ bầu cử. Trước và trong ngày diễn ra bầu cử, 4 đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra các huyện, xã, tổ bầu cử, nhằm chấn chỉnh kịp thời các khâu tổ chức. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo các mốc thời gian và trình tự thực hiện công tác bầu cử diễn ra đúng luật định.

Chặt chẽ, nghiêm túc qua 3 vòng hiệp thương theo quy định, danh sách chính thức được lập, chọn lọc theo thành phần, cơ cấu kết hợp, nhất là trình độ người ứng cử được nâng cao. Theo đó, 13 ứng viên đại biểu Quốc hội trình độ trên đại học chiếm trên 46%; 91 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh, trình độ đại học chiếm trên 70%; cấp huyện có 522 người ứng cử, đại học chiếm trên 83%; HĐND cấp xã có 4.823 người ứng cử, đại học chiếm gần 36,4%. Việc lập danh sách cử tri được các địa phương quản lý, rà soát chặt chẽ những người đăng ký thường trú, tạm trú, người đang đi lao động, để lập danh sách cử tri đầy đủ, tránh sai sót, bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức để cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và giá trị của mỗi lá phiếu. Càng gần đến ngày bầu cử, đâu đâu cũng rực đỏ sắc cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, băng-rôn… Ngày 22/5, ngày cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thực sự là ngày hội toàn dân.

Lãnh đạo Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử thành phố kiểm tra công tác kiểm phiếu tại Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

LÁ PHIẾU NIỀM TIN!

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới đã cho kết quả tốt đẹp. Toàn tỉnh có 875.360 cử tri đi bỏ phiếu, chiếm 99,2%; có 1.030/1.327 khu vực bỏ phiếu đạt 100%. Trong đó, huyện U Minh có tỷ lệ cử tri đi bầu đông nhất, chiếm 99,77% ở 146 khu vực bỏ phiếu và hoàn thành công tác bầu cử sớm nhất. Việc kiểm phiếu được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát, chứng kiến của cử tri và báo chí.

Trong ngày hội non sông 22/5 – người nông thôn cũng như thành thị, cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa Hòn Khoai, Hòn Chuối, những ngư dân quanh năm bám biển, công nhân trong nhà máy, xí nghiệp hay nông dân trên vuông tôm, đồng ruộng, những sinh viên lần đầu đi bỏ phiếu… tất cả đều hăng hái thực hiện quyền lợi, trách nhiệm. Thật xúc động biết bao, đối với những cử tri không may bị bệnh, người già ốm yếu, người khuyết tật được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nơi, tự tay cầm lá phiếu để thực hiện quyền công dân.

Một trong những vấn đề mới được đông đảo cử tri quan tâm, đó là lần đầu tiên những người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri, và được bỏ phiếu từ hòm phiếu lưu động. Nội dung tiến bộ này thể hiện sự tôn trọng của Nhà nước đối với quyền con người nói chung và quyền bầu cử của công dân nói riêng, vì những trường hợp nêu trên đều chưa bị hạn chế các quyền cơ bản của con người được Hiến pháp quy định, trong đó có quyền công dân.

Hầu hết cử tri đều ý thức được rằng, họ cần bầu cho ai và họ mong muốn điều gì cho tương lai của quê hương, đất nước thông qua lá phiếu niềm tin. Cử tri Lê Thắng, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau, gửi gắm: “Trong tình hình hiện nay, người đại biểu ngoài có tầm, tâm và tài, còn đòi hỏi phải có dũng khí, dám nhìn thẳng, nói thật, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái… Bên cạnh đó, chuyển hóa những kiến nghị, phản ảnh của cử tri thành chủ trương, chính sách hợp lòng dân, chứ không phải theo kiểu nghe rồi thôi”.

Qua các buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên, có 73.603 lượt cử tri tham dự, trên 6.000 lượt ý kiến cử tri quan tâm về tiêu chuẩn, tư cách của những người ứng cử, bày tỏ băn khoăn, lo lắng về những vấn đề của đời sống xã hội và đất nước. Họ mong muốn, các đại biểu dân cử phải là những người đầu tiên mà họ tìm đến khi xảy ra những điều bất trắc, chứ không phải là nói những chuyện “đã rồi”.

“Cà Mau đã bầu đủ số lượng 7 đại biểu Quốc hội khóa XIV (1 nữ), 54 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX (11 nữ); 316 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.893 đại biểu HĐND xã. Số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ quy định nên không có đơn vị nào phải bầu thêm hay bầu lại. Quá trình diễn ra cuộc bầu cử, các tổ, ban, ủy ban bầu cử không phải giải quyết khiếu nại, tố cáo hay kiến nghị nào có liên quan”, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho biết.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX diễn ra sắp tới sẽ khẳng định quyết tâm, trọng trách của những đại biểu dân cử, tiếp nối sự nghiệp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, nhất là gắn bó mật thiết với cử tri, với nhân dân, thực hiện có hiệu quả những lời đã hứa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *