Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, 10 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã cơ bản đạt được các mục tiêu đặt ra, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh đã thí điểm thành lập đảng bộ cơ sở cơ quan đảng, đoàn thể và đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền trực thuộc Huyện ủy U Minh, Huyện ủy Thới Bình; thành lập Đảng bộ bộ phận Khóm 6, Phường 5, TP.Cà Mau, hoạt động đi vào nền nếp, ổn định về tổ chức.

Việc luân chuyển cán bộ được thực hiện thận trọng, chặt chẽ; thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về tuyển dụng, đào tạo trí thức trẻ của tỉnh về công tác ở cơ sở và thu hút người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ vào công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ngày càng thực chất; cơ sở đảng yếu kém giảm từ 2,1% còn 0,62%; đảng viên đủ tư cách hoàn xuất sắc nhiệm vụ tăng 3,84%; đảng viên vi phạm giảm từ 1,42% xuống còn 0,9%.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội đầy đủ 4 nội dung, đảm bảo đúng tiến độ, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao.

Cùng ngày, Tỉnh ủy tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 – 2017.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng quy định sinh hoạt chuyên đề; quan tâm tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên vùng nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, gắn với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhân sự đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Về thực hiện Chỉ thị 05, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn những công việc cụ thể để thực hiện. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *