Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo

Năm học 2018-2019, ngành GD&ĐT tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những nút thắt trong hoạt động đổi mới giáo dục. Từ đây, chất lượng GD&ĐT không ngừng được nâng lên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em được cải thiện rõ rệt; việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được tích cực thực hiện.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học ở một số địa phương còn chưa phù hợp. Cả nước có hơn 199.000 phòng học, gồm hơn 148.000 phòng học kiên cố, gần 46.000 phòng học bán kiên cố; phòng học tạm còn hơn 5.100 phòng; trong đó, Cà Mau hiện đang thiếu 859 phòng học. Cả nước còn 89 xã chưa có trường mầm non độc lập…

Bước sang năm học 2019-2020, ngành GD&ĐT triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, với 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trong đó, tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học… đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT trong tình hình mới.

Biểu dương những kết quả mà ngành GD&ĐT đạt được trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Công tác rà soát, sắp xếp hệ thống trường lớp, giáo viên vừa chậm vừa cơ học. Nhiều địa phương chưa quan tâm đến quỹ đất để xây dựng trường học, nhất là trường mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, nhất là giáo viên mầm non, làm ảnh hưởng đến tính bền vững của ngành giáo dục.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống chưa đúng mức và giáo dục kỹ năng sống chưa nhiều; một bộ phận học sinh, sinh viên vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong dư luận. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn thấp so với nhu cầu thực tế…

Để khắc phục những vấn đề trên, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong năm học mới 2019 – 2020, các địa phương phải rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, nhất là bậc học mầm non. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu trường, thiếu lớp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Sắp xếp lại hệ thống các trường sư phạm mang tính trọng tâm, trọng điểm với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, phải xem vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh, sinh viên là trách nhiệm của toàn xã hội, mà nhà trường có vai trò trung tâm để thực hiện có hiệu quả, chất lượng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *