Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, ông Nguyễn Thành Niệm thông tin đến các đại biểu về tình hình thực hiện chính sách dân tộc từ đầu năm đến nay.

Theo đó, trong năm 2020, Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3 của Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, với Tiểu dự án 1, hỗ trợ gần 21 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng và duy tu, bảo dưỡng công trình cho 8 xã khu vực III và 57 ấp đặc biệt khó khăn. Đến nay, các địa phương thụ hưởng đã thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng 61 công trình đầu tư xây dựng mới và 64 công trình duy tu, bảo dưỡng; giải ngân nguồn vốn được trên 18 tỷ đồng.

Thực hiện Tiểu dự án 3, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 8 cuộc hội nghị tập huấn tại các xã khu vực III cho khoảng 960 đại biểu; 3 cuộc hội nghị tập huấn tại tỉnh cho 260 đại biểu là cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã, ấp đặc biệt khó khăn. Đồng thời tổ chức đoàn đi học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, tổ chức và tham quan một số mô hình phát triển sản xuất hiệu quả tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và miền Trung, Tây Nguyên.

Về thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương là trên 42 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các địa phương đã triển khai hỗ trợ đồng bào DTTS định canh, định canh cư xen ghép và thực hiện các công trình đầu tư đối với cộng đồngđược gần 8,7 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 480 hộ, chuyển đổi ngành nghề 781 hộ và hỗ trợ đất sản xuất cho 23 hộ, với tổng số tiền giải ngân trên 9,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh còn thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS; công tác phổ biến về một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ; thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào.

Cũng trong năm nay, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và có những hỗ trợ thiết thực đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên tiêu của đồng bào Hoa và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được thực hiện có hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *