Tiểu sử đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau đây là chân dung và tiểu sử của đồng chí Nguyễn Tiến Hải – Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải

* Sinh ngày 31/08/1965.

* Quê quán: Xã Tân Thành, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

* Dân tộc: Kinh

* Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/09/1986

* Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công.

* Lý luận chính trị: Cử nhân.

Tóm tắt quá trình công tác:

* Từ tháng 11/1980 – 11/1983: Học PTTH, làm Bí thư Chi đoàn lớp – Phó ban Thiếu nhi Phường 5, thị xã Cà Mau.

* Từ tháng 12/1983 – 8/1984: Cán bộ Tỉnh đoàn Minh Hải

* Từ tháng 9/1984 – 6/1986: Học viên Trường Đoàn TW2

* Từ tháng 7/1986 – 12/1986: Cán bộ Tỉnh đoàn Minh Hải

* Từ tháng 1/1987 – 11/1990: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh; Phó Ban TN trường học Tỉnh đoàn Minh Hải

* Từ tháng 12/1990 – 7/1991: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Minh Hải

* Từ tháng 8/1991 – 8/1993: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Huyện ủy viên – Bí thư Huyện đoàn U Minh, tỉnh Minh Hải

* Từ tháng 9/1993 – 12/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Tỉnh đoàn tỉnh Minh Hải; Hiệu trưởng trường Đoàn

* Từ tháng 1/1997 – 8/1997: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, phụ trách khối xây dựng Đoàn

* Từ tháng 9/1997 – 8/1998: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Cà Mau

* Từ tháng 9/1998 – 6/2000: Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

* Từ tháng 7/2000 – 1/2001: Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau

* Từ tháng 2/2001 – 12/2003: Tỉnh ủy viên (khóa XII), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau

* Từ tháng 1/2004 – 10/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

* Từ tháng 11/2005 – 4/2009: Tỉnh ủy viên (khóa XIII); Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

* Từ tháng 5/2009 – 9/2010: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

* Từ tháng 10/2010 – 7/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

* Từ tháng 7/2014 – 6/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phụ trách khối cơ sở

* Từ tháng 7/2015 – 6/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

* Từ tháng 7/2020 – 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

* Từ tháng 10/2020 đến nay: Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *