… Cà Mau với vai trò là một “cực tăng trưởng” của vùng

(trích phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh) LTS: Sau gần 4 ngày (từ 21 đến 24/9) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng nguyên tắc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết thúc thành công tốt đẹp. Dự đại hội có 348 đại biểu chính thức, đại diện 40.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị phân công về dự và chỉ đạo đại hội. Báo ảnh Đất Mũi trích giới thiệu đến bạn đọc bài phát biểu quan trọng của đồng chí Lê Thanh Hải và phát biểu bế mạc Đại hội của đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng phấn khởi, tự hào trong nhiệm kỳ qua, bước vào giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần dự báo sát tình hình, nhận định đúng về thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen phức tạp, như vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trong đó Cà Mau là địa bàn chịu nhiều tác động, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Về thuận lợi, Cà Mau có vị trí đặc biệt quan trọng, là tiền tiêu phía Nam của Tổ quốc; là một trong 4 tỉnh trọng điểm của vùng kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), có điều kiện rất thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là về thủy sản. Những công trình của Trung ương, của tỉnh đầu tư đã qua và thời gian tới, như các tuyến giao thông thủy, bộ, khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng nước sâu Hòn Khoai, dự án năng lượng điện gió... Đây là cơ hội, là động lực để tỉnh Cà Mau phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới. Tại đại hội này, tôi yêu cầu đại biểu đại hội quan tâm năm vấn đề trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL. Đây là mục tiêu rất tích cực, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đề ra chương trình, kế hoạch, có giải pháp khả thi, có lộ trình cụ thể để thực hiện mục tiêu quan trọng này. Quá trình thực hiện, Đảng bộ tỉnh phải quán triệt sâu sắc quan điểm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là “phát triển nhanh và bền vững”, cùng với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phải rất chú ý đến nâng cao chất lượng và hiệu quả; đồng thời gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và chính sách phát triển, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với xây dựng nông thôn mới, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội chung của tỉnh để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Coi trọng đúng mức phát triển ngư, nông, lâm nghiệp trong phát triển kinh tế của Cà Mau cả trước mắt và lâu dài. Đẩy mạnh khai thác hải sản và phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, hợp tác xã,... chuyển diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi có hiệu quả bền vững. Quy hoạch chuyển đổi khu vực rừng kinh tế trồng tràm kém hiệu quả sang trồng rừng thâm canh có giá trị kinh tế cao; quản lý tốt rừng ngập mặn; đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia trồng rừng, sản xuất, chế biến lâm sản,... Chủ động ứng phó, phòng chống xói mòn, sạt lở do ảnh hưởng biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tăng cường liên kết vùng, kết nối giữa các tỉnh trong khu vực để phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Tiếp tục phát huy liên kết với TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh trong vùng để thu hút đầu tư. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế về nguyên liệu và thu hút nhiều lao động. Phối hợp, liên kết với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia ổn định năng lực sản xuất khí - điện - đạm; mở rộng sản xuất thêm những sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao. Khôi phục, phát triển các làng nghề, các cơ sở chế biến thủy - hải sản và dịch vụ ở nông thôn. Cần tập trung huy động tốt các nguồn lực và tạo cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, giống thủy sản. Đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Năm Căn, cảng nước sâu Hòn Khoai, công trình năng lượng điện gió,... để sớm phát triển trở thành vùng trọng điểm kinh tế ven biển của Cà Mau.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình tặng hoa Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh – Lê Thanh Hải tại đại hội.

Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến thủy - hải sản phải gắn với công tác quản lý tài nguyên biển, bảo vệ môi trường và vùng nguyên liệu bền vững; đồng thời gắn phát triển Cà Mau trong tổng thể phát triển kinh tế vùng với vai trò một “cực tăng trưởng” của vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL; phát triển các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống, nhất là vùng nông thôn. Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và các hợp tác xã, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa để thúc đẩy phát triển sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển dịch vụ và du lịch; đổi mới các sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch đến các khu du lịch rất đặt trưng, riêng có của tỉnh như Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Chăm lo đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Có cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, coi trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất trường học, thiết chế văn hóa; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục; thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; sắp xếp ổn định dân cư, nhất là ở những nơi xung yếu, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống; đẩy mạnh giảm nghèo theo hướng bền vững; tăng cường phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cùng đại biểu xem trưng bày triển lãm tại đại hội.

Thứ ba, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị khóa IX “về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Thứ tư, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đoàn kết nhất trí cao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung 3 nhóm nội dung, 4 nhóm giải pháp; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, coi trọng chất lượng. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Tăng cường công tác dân vận của Đảng, của chính quyền, của lực lượng vũ trang, của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tác phong sâu sát, gần dân, thấu hiểu cuộc sống của dân, trọng dân, dựa vào dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trung tâm Hội nghị tỉnh, nơi diễn ra đại hội.

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới bảo đảm tiêu chuẩn, đủ số lượng và có cơ cấu hợp lý để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Qua báo cáo của Tỉnh ủy Cà Mau tại buổi làm việc với đại diện Bộ Chính trị vào giữa tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị đã kết luận: Phương án nhân sự của tỉnh Cà Mau được chuẩn bị dân chủ, chu đáo, nghiêm túc, đúng quy trình, đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương; có kế thừa và đổi mới; bảo đảm đủ số lượng và bảo đảm cơ cấu theo quy định. Bộ Chính trị nhất trí với phương án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV chuẩn bị để giới thiệu với Đại hội. Với tinh thần đó, tôi đề nghị các đại biểu Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có chất lượng, đủ số lượng và bảo đảm cơ cấu theo quy định. Đại hội cần lựa chọn những đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, trí tuệ và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong 5 năm tới là rất to lớn, nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, Đảng bộ Cà Mau sẽ phát huy cao nhất những kết quả đạt được, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quyết tâm đổi mới, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình phát biểu.


BIẾN NGHỊ QUYẾT THÀNH HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG VỚI QUYẾT TÂM MỚI, KHÍ THẾ MỚI(*)

(trích phát biểu bế mạc của đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV)

Chúng ta vui mừng và trân trọng báo cáo với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và toàn Đảng bộ và quân, dân tỉnh nhà, Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội lần thứ XV, Đảng bộ tỉnh đã tạo niềm tin sâu sắc và nguồn cổ vũ mạnh mẽ để toàn Đảng bộ và quân, dân trong tỉnh phấn khởi, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Ngay sau đại hội, yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, các tổ chức Đảng trong tỉnh tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết của đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân kết quả đại hội; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Biến nghị quyết thành hành động cách mạng với quyết tâm mới, khí thế mới của toàn Đảng bộ và quân, dân tỉnh nhà. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức thi đua dấy lên phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…”.


* Tựa do Tòa soạn rút ý từ trong bài phát biểu.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV hội nghị lần thứ nhất.CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2020

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP theo giá cố định năm 2010), bình quân tăng 7 - 7,5%/năm (trong đó: Khu vực ngư, nông, lâm nghiệp tăng 4%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 7,5%; khu vực dịch vụ tăng 10%).

- Cơ cấu kinh tế:

+ Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 23%.

+ Công nghiệp, xây dựng chiếm 31%.

+ Dịch vụ chiếm 42,5%.

- GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.000 USD.

- Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm khoảng 30% GRDP (96.000 tỷ đồng).

- Thu ngân sách Nhà nước đạt 32.700 tỷ đồng (bình quân tăng 17%/năm).

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 7,5 tỷ USD.

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 37%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn 60%.

- Tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo (không kể bồi dưỡng, truyền nghề) đạt 50%.

- Giải quyết việc làm đạt 190.000 người.

- Trường đạt chuẩn quốc đạt thêm 164 trường, tương đương 30%.

- Đạt 12 bác sĩ/vạn dân.

- Số giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 26 giường.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

- Có 50% xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn mới.

- Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%.

- Tỷ lệ che phủ của rừng và cây phân tán đạt 26%.

- Chỉ tiêu về xây dựng Đảng: phấn đấu kết nạp 10.000 đảng viên.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn