110 cán bộ Đảng ủy Dân Chính Đảng quán triệt nghị quyết

Sáng 14/12, Đảng ủy Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho 110 cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Dân Chính Đảng.

110 cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Dân Chính Đảng học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng. 110 cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Dân Chính Đảng học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Hội nghị tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Kết thúc Hội nghị, cán bộ tham gia viết thu hoạch, tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn