Ban Văn hóa - Xã hội: Tập trung giám sát những vấn đề được cử tri quan tâm

Song hành cùng sự phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh tiếp tục được quan tâm, khởi sắc: Chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đẩy mạnh; đối tượng bảo trợ, gia đình chính sách, hộ nghèo được cải thiện cuộc sống... Trong những kết quả quan trọng ấy, có sự đóng góp không nhỏ của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Thông qua các hoạt động thẩm tra, giám sát, Ban đã kiến nghị ngành chức năng điều chỉnh hợp lý những chủ trương, chính sách trên lĩnh vực phụ trách. Các nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội do HĐND tỉnh ban hành, vừa đáp ứng yêu cầu xã hội vừa kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban đã khảo sát, giám sát 23 chuyên đề trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đối với 233 lượt cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Nội dung tập trung về tình hình triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm: Việc thực hiện chương trình giảm nghèo; thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện chính sách cho đối tượng người có công, người cao tuổi, học sinh, sinh viên; chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở; việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia… Mặc dù những vấn đề trên không mới và khó, song việc thiếu sự quan tâm và sự nhìn nhận chưa đúng mức của các cấp, ngành liên quan tại một số thời điểm, một số nơi, đã dẫn đến phát sinh những hạn chế trong thực hiện nhưng chậm được xử lý. Do vậy, thông qua việc giám sát chuyên đề đã đánh giá một cách chính xác, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những bất cập, tồn tại cần được điều chỉnh, đồng thời kiến nghị tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh tại địa phương.

Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tại Trường Tiểu học Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời).

Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Ban đã kiến nghị, đề xuất 46 vấn đề đến Trung ương và 154 vấn đề ở địa phương. Hầu hết các kiến nghị ở địa phương đều được UBND tỉnh và cơ quan chức năng tiếp thu và tổ chức thực hiện chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc thực thi nhiệm vụ được giao. Các báo cáo giám sát, khảo sát của Ban luôn đánh giá khách quan, trung thực và đúng thực trạng tình hình quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát kịp thời điều chỉnh, khắc phục những khó khăn, hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình được Ban đặc biệt quan tâm. Từ năm 2011 đến nay, Ban đã thẩm tra 27 tờ trình và dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Qua hoạt động thẩm tra, giám sát, Ban đã tham mưu ban hành nhiều nghị quyết trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; khi triển khai thực hiện đã có tác động tích cực đến đời sống xã hội, mang lại hiệu quả rõ rệt, được đông đảo cử tri và nhân dân đồng tình ủng hộ. Đơn cử như Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND ngày 5/12/2013 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Chương trình giải quyết việc làm năm 2015; đặt tên đường trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và Thới Bình...

Ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, thành viên Ban còn tích cực đóng góp ý kiến các dự thảo luật, các hội thảo do Ủy ban của Quốc hội tổ chức; hội nghị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể khối văn hóa - xã hội… Với nhiệm vụ là người đại biểu nhân dân, thành viên của Ban đã tham gia cùng tổ đại biểu giải thích, làm rõ nhiều vấn đề cử tri đặt ra tại các buổi tiếp xúc, đồng thời ghi nhận những phản ảnh, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

5 năm liền, Ban Văn hóa - Xã hội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, cho rằng trong thẩm tra, giám sát cần nắm chắc, đầy đủ, có hệ thống các loại văn bản nguồn có liên quan; tăng cường đối thoại giữa các thành viên, tránh sự “đối đầu”, thiếu nhất quán. Về cơ cấu tổ chức, cần lựa chọn những đại biểu có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, có trách nhiệm và điều kiện hoạt động. Nội dung giám sát phải cụ thể, rõ ràng, là những vấn đề cốt lõi, vấn đề mang tính bức xúc, dư luận và nhân dân quan tâm. Chú trọng công tác phối hợp, liên đới trách nhiệm, nhằm tạo sự đồng thuận, hỗ trợ cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn