Bế mạc Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND tỉnh đã bế mạc vào trưa ngày 6/12, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm.

Kỳ họp đã thông qua 27 báo cáo và 25 Nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nâng cao chất lượng kỳ họp, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Kết quả, có 24 lượt đại biểu có ý kiến chất vấn với 31 vấn đề.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX.Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX.

Theo đó, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý UBND tỉnh cần khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tạo ra sự tăng trưởng về chất của nền kinh tế nông nghiệp tỉnh nhà.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của của nền kinh tế. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân.

Chủ động ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông…

Trước đó, theo Nghị quyết về việc sáp nhập Ban Dân tộc HĐND tỉnh vào Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, vừa được HĐND tỉnh ban hành, kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu bổ sung chức danh Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Minh Đương.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn