Cà Mau tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Sáng nay 25/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2015, đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”(Chỉ thị). Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực các huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các cấp.

Lãnh đạo tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã trực tiếp góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội hằng năm, thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là trong xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Việc thực hiện Chỉ thị từng bước đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác. Sự chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị gắn với nhiệm vụ chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả đáng biểu dương. Trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nhất là tính nêu gương của cán bộ chủ chốt được nâng cao. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở bước đầu được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự chỉ đạo của Đảng, điều hành và quản lý của Nhà nước. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từng bước được nâng cao. Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực.

Nhận ra những hạn chế, khuyết điểm, tìm nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sau 4 năm thực hiện Chỉ thị, Hội nghị đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và chủ đề của các năm trước; trong triển khai thực hiện Chỉ thị cần chú trọng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cần đề ra các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị gắn với các phong trào thi đua chào mừng Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cùng với tuyên truyền thắng lợi của Đại hội XII của Đảng, 86 năm thành lập Đảng, mừng Xuân Bính Thân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn