Cà Mau triển khai thực hiện kết luận 05 của Ban Bí thư

Thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15 - 7 - 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện với 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp phải chỉ đạo tốt công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa và giải quyết các vấn đề bức xúc về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ảnh: BẢO LÂM

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ: Việc triển khai, thực hiện Kết luận số 05 của Ban Bí thư, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm...

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kết luận số 05 của Ban Bí thư, gắn với thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị, Quyết định số 623/QĐ-TTg, ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Đồng thời tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 27/12/2010 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa nội dung Kết luận số 05 vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; xác định công tác phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài; lấy kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm là một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại đối với mỗi tổ chức đảng và đảng viên.

Người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách; phải thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tội phạm; chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa và giải quyết các vấn đề bức xúc về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp… Xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, nâng cao phẩm chất, đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội;

Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quản lý nhà nước hiệu quả về an ninh trật tự; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Chủ động ngăn chặn các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, tin nhắn... có nội dung xấu, độc hại; kịp thời cung cấp thông tin định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và công cụ hỗ trợ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Chủ động nắm chặt địa bàn, dự báo, phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự.

Triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung trấn áp các băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động có tổ chức. Thực hiện có hiệu quả quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập các đường dây “nóng” (hộp thư góp ý, điện thoại, hòm thư điện tử...), để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự cho chính bản thân, gia đình, xã hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” trên địa bàn tỉnh; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm;

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát hiện, xử lý công khai, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sơ hở yếu kém và mọi biểu hiện quan liêu của cán bộ các cấp; chỉ đạo giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay từ đầu và tại cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên, không để hình thành điểm nóng phức tạp. Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các hội, nhóm, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và đúng pháp luật.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo triển khai, quán triệt Kết luận số 05 của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến chi bộ đảng, tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo đạt kết quả cao nhất.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn