Cà Mau ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Năm 2016, việc thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước đã đạt được những kết quả đáng kể. Các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT năm 2016 triển khai thực hiện đúng tiến độ và giải ngân kịp thời. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai, thực hiện Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2018.

Bộ phận một cửa tại UBND Phường 2, TP. Cà Mau. Ảnh: BẢO LÂM

NỖ LỰC HOÀN THIỆN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Hiện nay, hạ tầng CNTT được đầu tư tương đối đồng bộ, đều khắp từ các cơ quan cấp tỉnh đến xã, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Số lượng cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc ngày càng tăng, góp phần tạo môi trường làm việc điện tử tiện lợi, tăng năng suất, hiệu quả công việc. 100% các cơ quan, đơn vị được trang bị mạng LAN và được kết nối với Internet tốc độ cao bằng ADSL hoặc cáp quang phục vụ trao đổi, chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VIC) có trang bị máy scan. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước (WAN) đã kết nối hầu hết các cơ quan cấp tỉnh đến UBND huyện và huyện ủy; cho phép kết nối an toàn, ổn định cho các ứng dụng, đáp ứng mức độ bảo mật cao như hội nghị truyền hình trực tuyến.

Trung tâm Lưu trữ dữ liệu tỉnh đã được đầu tư với năng lực đạt 280 GFLOPS xử lý, 53 TB lưu trữ đáp ứng TCVN 9520:2012, đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng hiện có. Việc triển khai các ứng dụng tập trung tại Trung tâm Lưu trữ dữ liệu tạo thuận lợi cho việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được đầu tư tại Trung tâm Lưu trữ dữ liệu tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản. Các thiết bị chuyên dùng đã được đầu tư như tường lửa để ngăn chặn truy cập trái phép, thiết bị hạn chế tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) và thiết bị lọc thư rác, quét virus giúp duy trì hoạt động bình thường của Trung tâm. Mạng cục bộ (LAN) của các cơ quan cấp tỉnh cũng đã được trang bị tường lửa nhằm hạn chế truy cập từ bên ngoài. Riêng đối với cấp huyện, tường lửa chỉ được trang bị cho văn phòng UBND và HĐND.

Bên cạnh đó, phần mềm VIC đã được triển khai cho 428 cơ quan với 7.051 người dùng. Kết quả trao đổi văn bản điện tử trên phần mềm VIC so với văn bản thực tế: Sở, ban, ngành cấp tỉnh tỷ lệ văn bản đến đạt 98%, tỷ lệ văn bản đi đạt 89%. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố tỷ lệ văn bản đến đạt 88%, tỷ lệ văn bản đi đạt 57%. Cơ quan đảng, Mặt trận, đoàn thể và các hội đặc thù cấp huyện: Tỷ lệ văn bản đến đạt 74%, tỷ lệ văn bản đi đạt 34%. UBND các xã, phường, thị trấn: Tỷ lệ văn bản đến đạt 86%, tỷ lệ văn bản đi đạt 42%.

Ngoài các ứng dụng nói trên, các ứng dụng chuyên ngành hiện có tại các đơn vị được duy trì, khai thác ổn định: Phần mềm Quản lý đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội; phần mềm Công báo điện tử; phần mềm Thông tin kinh tế - xã hội EGC; phần mềm Quản lý bệnh viện; phần mềm Quản lý trường học… và các cơ quan đều có những ứng dụng CNTT riêng lẻ, phục vụ công tác chuyên môn trong hoạt động thường xuyên của cán bộ, công chức và viên chức. Toàn tỉnh đã đăng ký 594 chứng thư số, trong đó cho cá nhân và tổ chức cấp tỉnh là 148, cấp huyện là 446 và thu hồi 68 do người dùng thay đổi chức danh, chuyển công tác; 51 chứng thư số cần đăng ký thêm.

Sau thời gian triển khai cho thấy việc áp dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước mang lại hiệu quả: Tiết kiệm chi phí trong việc in ấn, lưu trữ, thời gian xử lý văn bản đi nhanh hơn, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tiếp tục được nâng cấp, duy trì hoạt động ổn định thông suốt, đảm bảo phục vụ tốt các cuộc họp trực tuyến diễn ra thường xuyên giữa UBND tỉnh với Bộ, ngành Trung ương và giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố. Tính từ đầu năm đến nay, có trên 40 cuộc họp.

Việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp và Ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã triển khai thực hiện có hiệu quả. Phần mềm một cửa, một cửa liên thông (ISO điện tử) hiện nay đã triển khai giai đoạn 1 gồm 15 đơn vị (8 đơn vị cấp tỉnh, 3 đơn vị cấp huyện, 4 đơn vị cấp xã), cung cấp 1.400 dịch vụ công mức độ 2 và 231 dịch vụ công mức độ 3. Đến thời điểm hiện nay, đã có trên 4.300 hồ sơ nộp trực tiếp, có 3 hồ sơ nộp và xử lý trực tuyến trên phần mềm; kết quả giải quyết đúng hạn, trễ hạn, quy trình và tiến độ giải quyết đã được thể hiện công khai trên mạng. Trong quý IV năm 2016, phần mềm một cửa, một cửa liên thông (ISO điện tử) giai đoạn 2 đang được triển khai, nhân rộng cho các đơn vị còn lại của cấp tỉnh và cấp huyện, dự kiến từ nay đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành các hạng mục công việc và đưa vào sử dụng...

HƯỚNG ĐẾN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Năm 2017, mục tiêu của Cà Mau là ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh theo mô hình Chính quyền điện tử. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho việc xử lý nghiệp vụ của cán bộ, công chức; phục vụ cho giao dịch giữa cơ quan với cơ quan nhà nước, giữa nhà nước với doanh nghiệp và giữa nhà nước với công dân nhanh chóng, thuận tiện.

Thiết lập hệ thống mô hình quản lý mới cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tiếp tập trung và trực tuyến mức độ cao trên diện rộng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từng bước tin học hóa các thủ tục hành chính kết hợp điện tử hóa các văn bản hành chính thông qua việc sử dụng chữ ký số trong các giao dịch giữa nhà nước và tổ chức, cá nhân. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hạ tầng mạng, bảo đảm an toàn dữ liệu cho các ứng dụng CNTT của tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực CNTT; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người dân. Sẵn sàng về hạ tầng và nguồn nhân lực để kết nối và khai thác các hệ thống thông tin quốc gia do các Bộ, ngành Trung ương triển khai và nguồn lực bảo đảm sự vận hành liên tục, thông suốt của hệ thống Chính quyền điện tử, Trung tâm Lưu trữ dữ liệu của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng, Cà Mau sẽ tiếp tục triển khai rộng khắp và hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điều hành (VIC) bảo đảm hoạt động ổn định, phục vụ lâu dài công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính. Xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý chuyên ngành, phục vụ cho việc quản lý đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, giúp các cấp trao đổi thông tin, chia sẻ thông tin cho các ngành cùng phối hợp xử lý. Nâng cấp, chuyển đổi để tích hợp các ứng dụng hiện hữu theo kiến trúc của Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn chung của Bộ Thông tin và Truyền thông. Xây dựng hoàn thiện và triển khai các ứng dụng phục vụ nhu cầu giao dịch trực tuyến cùng với trực tiếp của người dân và doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp có thể kết nối giao dịch trực tuyến bằng nhiều kênh: Internet, tin nhắn qua mạng điện thoại, trên các thiết bị máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc kiosque tra cứu công cộng.

Đưa vào hoạt động Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ giao dịch trực tiếp của người dân với đầy đủ phương tiện, theo phương thức một cửa bảo đảm nhanh, gọn, chính xác. Tăng cường công tác tuyên truyền về ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, về an toàn thông tin cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, 90% TTHC của cấp tỉnh được giải quyết tại Trung tâm Giải quyết TTHC cấp tỉnh. Trong đó, khoảng 80% TTHC được cung cấp từ mức độ 3 trở lên và phấn đấu 30% TTHC được cung cấp ở mức độ 4. 90% TTHC của cấp huyện được đưa vào Bộ phận Một cửa hiện đại của huyện. Trong đó, khoảng 70% TTHC được cung cấp từ mức độ 3 trở lên và phấn đấu 20% TTHC được cung cấp ở mức độ 4... Dự kiến tổng kinh phí thực hiện trong năm 2017 gần 48 tỷ đồng.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn