Cà Mau với nhiều giải pháp giữ chân đảng viên, tránh tình trạng ly hương, bỏ sinh hoạt Đảng

Bài cuối:

Khúc mắc ở đâu, gỡ ngay điểm đó

Ở Cà Mau, tuy vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, nhưng thực tế ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn phát triển đảng viên trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, số đảng viên bỏ sinh hoạt bị xóa tên theo quy định Điều lệ Đảng ở Đảng bộ tỉnh Cà Mau tuy chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng việc đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt Đảng đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ, tác động tiêu cực đến đảng viên khác. Tác hại hơn, đảng viên bỏ sinh hoạt ảnh hưởng xấu tới uy tín, làm suy giảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tìm giải pháp cho công tác trên, phóng viên Báo ảnh Đất Mũicó cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Hữu Phước, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, để làm rõ vấn đề trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2020.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2020.

* Đồng chí có thể cho biết những thuận lợi và khó khăn ở Cà Mau trong công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên ở cơ sở thời gian qua ?

Đồng chí Trần Hữu Phước, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy: Xây dựng tổ chức Đảng, phát triển, quản lý đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ. Thời gian qua, công tác này được các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh quan tâm thực hiện, công tác triển khai, quán triệt chủ trương nghiêm túc, cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cơ bản nắm vững nội dung, yêu cầu và xác định được nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên được thực hiện khá tốt, thông qua các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước lựa chọn công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn chăm bồi phát triển Đảng, trong đó có nhiều đối tượng là nữ, tuổi trẻ, công nhân trực tiếp sản xuất, nông dân sản xuất giỏi, ngư dân và con em gia đình có truyền thống cách mạng và người dân tộc thiểu số, người có đạo. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, trong nhiệm kỳ kết nạp 10.000 đảng viên, mỗi năm kết nạp 2.000 đảng viên, đến nay hàng năm và cả nhiệm kỳ đều vượt chỉ tiêu đề ra. Tính từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2020, toàn tỉnh kết nạp 10.624 đảng viên, vượt 6,24% chỉ tiêu Nghị quyết.

Nhìn chung, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên cơ bản đúng tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục quy định, số lượng đảng viên là người dân tộc thiểu số, người có đạo tăng hơn; công tác quản lý đảng viên từng bước nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả hơn; chất lượng đội ngũ đảng viên nâng lên về ý thức rèn luyện, phấn đấu, tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên ở nhiều tổ chức cơ sở đảng còn chậm và không thường xuyên, liên tục, thường tập trung nhiều vào những tháng cuối năm; tỷ lệ kết nạp đảng viên ở ấp, khóm, các doanh nghiệp còn thấp so với nguồn kết nạp; một số tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp, có trường hợp kết nạp không đúng tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục theo quy định; chất lượng một số đảng viên mới chưa đảm bảo yêu cầu; đảng viên đi làm ăn xa địa phương, đảng viên bị xóa tên có chiều hướng tăng qua từng năm. Từ năm 2016 đến nay có trên 1.100 đảng viên đi làm ăn xa địa phương cư trú, trong đó 872 đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên do không tham gia sinh hoạt Đảng đúng quy định.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số cấp ủy, chi bộ chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên, chưa xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp thực hiện việc tạo nguồn chăm bồi, kết nạp; chưa quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu. Ở địa bàn dân cư, nhất là khu vực nông thôn, trình độ học vấn một số đoàn viên, hội viên không đủ điều kiện để kết nạp Đảng theo quy định; thanh niên trong độ tuổi lao động, đảng viên trong lực lượng vũ trang xuất ngũ không có việc làm ổn định tại địa phương, phải đi làm ăn xa địa phương cư trú và nơi tham gia lao động không có tổ chức đảng, thời gian lao động, nơi tạm trú không ổn định, khó khăn trong việc trở về tổ chức đảng để tham gia sinh hoạt theo quy định nên bỏ sinh hoạt Đảng, bị xóa tên trong danh sách đảng viên, ảnh hưởng đến nguồn chăm bồi, kết nạp và chất lượng đảng viên.

* Đồng chí cho biết giải pháp để đảm bảo công tác phát triển đảng viên và giữ chân đảng viên ở lại địa phương làm ăn, sinh hoạt Đảng thời gian tới đây?

Đồng chí Trần Hữu Phước: Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ đảng viên, công tác phát triển đảng viên trong tỉnh; hàng năm đều có đánh giá kết quả công tác kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo chuyên đề cấp tỉnh về công tác nâng cao chất lượng đảng viên; tuyên dương bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh; tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên cho trên 1.000 lượt cán bộ là thường trực cấp ủy, cán bộ làm công tác tổ chức cấp cơ sở, bí thư chi bộ khóm, ấp. Chỉ đạo thực hiện tốt việc cấp ủy viên cấp huyện và phân công cấp ủy viên cấp tỉnh tham gia sinh hoạt chi bộ khóm, ấp nơi cư trú để trực tiếp nắm sát tình hình, chỉ đạo. Cụ thể hơn, ngày 16/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về công tác phát triển đảng viên trong tỉnh Cà Mau; ngày 3/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong Chỉ thị số 12-CT/TU đề ra 8 nhóm giải pháp như sau:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Chú trọng chất lượng, đảm bảo số lượng; tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, nguyên tắc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

2. Hằng năm, từng cấp ủy, chi bộ phải xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế để tạo nguồn phát triển Đảng; phân công các đoàn thể, đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú. Phấn đấu mỗi chi bộ (những chi bộ còn nguồn phát triển Đảng) giới thiệu ít nhất 1 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đảm bảo đến năm 2020, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh đề ra.

3. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang phát hiện đoàn viên, hội viên ưu tú, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, nông dân sản xuất giỏi, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang... để giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ ấp, khóm, ngành y tế, giáo viên, sinh viên, học sinh. Sơ kết việc thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/1/2013 của Ban Tổ chức Trung ương "Về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng" để rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo.

4. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 8/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn công tác phát triển đảng viên với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

5. Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chăm bồi, phát triển Đảng; xác định công tác phát triển đảng viên là tiêu chí đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Định kỳ hằng năm tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Tiếp nhận đảng viên trong lực lượng vũ trang xuất ngũ về địa phương sinh hoạt; phối hợp với sở, ngành có liên quan tạo điều kiện để đảng viên trong tuổi lao động học nghề, giải quyết việc làm hoặc được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

Thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực công tác của đảng viên để có biện pháp giáo dục hoặc bố trí, sử dụng phù hợp. Đồng thời, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên đã được chi bộ giúp đỡ mà không tiến bộ.

6. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng; tổ chức các hoạt động thiết thực để thu hút, tạo môi trường, sân chơi cho đoàn viên, thanh niên, gắn kết đoàn viên, thanh niên với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; nghiên cứu, phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh đề xuất các giải pháp nhằm giới thiệu và giải quyết việc làm cho đảng viên tại các doanh nghiệp trong tỉnh, nhằm phát hiện nhân tố mới, tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn nội dung nâng cao chất lượng chương trình các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, thành phố.

8. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Kịp thời tuyên dương những tấm gương điển hình khởi nghiệp trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Kịp thời tuyên dương những tấm gương điển hình khởi nghiệp trong lực lượng đoàn viên thanh niên.

* Việc nhân rộng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình khởi nghiệp; các mô hình liên kết trong sản xuất; tiên phong giúp nhau xóa đói giảm nghèo ở các chi bộ khóm ấp; đảng viên vươn lên, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo; đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn…là rất cần thiết, góp phần giữ chân thanh niên, đoàn viên, đảng viên nông thôn. Như vậy, thời gian tới tỉnh Cà Mau có những cách làm như thế nào để phát huy, nhân rộng?

Đồng chí Trần Hữu Phước: Kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có trên 1.801 mô “Dân vận khéo” của các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ban Dân vận huyện, thành phố đăng ký thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như: Lĩnh vực kinh tế 658 mô hình; lĩnh vực văn hóa xã hội 712 mô hình; lĩnh vực an ninh quốc phòng 238 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 193 mô hình. Đã có trên 1.177 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh. Hoặc, giai đoạn 2017-2020, Ủy ban MTTQViệt Nam các cấp cũng đã chủ trì xây dựng 2.291 mô hình, trong đó có 411 mô hình có hiệu quả đã được công nhận, gắn bảng. Giai đoạn 2018-2020, có 3.076 hộ nghèo, cận nghèo được Mặt trận các cấp đăng ký giúp đỡ thoát nghèo. Tỉnh đoàn cũng vừa tuyên dương 48 gương điển hình gồm 29 bí thư chi đoàn tiêu biểu, đại diện cho hơn 2.496 bí thư chi đoàn trong toàn tỉnh và 19 gương cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi đại diện cho 2.527 đoàn viên, thanh niên khối cán bộ công chức, viên chức...Tất cả là những mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, thể hiện được vai trò nòng cốt trong các phong trào cách mạng của ở địa phương, đơn vị, làm động lực để khơi dậy các phong trào thi đua cho giai đoạn tiếp theo trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân.

Thu hoạch cua thương phẩm tại tổ hợp tác nuôi cua của Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.Thu hoạch cua thương phẩm tại tổ hợp tác nuôi cua của Đoàn Thanh niên xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

Đặc biệt trong công tác chăm bồi, phát triển đảng viên hiện nay rất khó, do nguồn hạn chế, giữ chân thanh niên, đoàn viên, đảng viên ở lại địa phương ở nông thôn càng khó hơn, nhất là đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, do đó làm tốt việc giữ chân thanh niên, đoàn viên, đảng viên, các chi bộ cơ sở cần quan tâm thực hiện những việc sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn từ đầu nhiệm kỳ, chú trọng tạo nguồn đa dạng từ nhiều thành phần; đối với nguồn chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp vào Đảng, lập danh sách cụ thể từng trường hợp để có giải pháp chăm bồi, giúp đỡ; đồng thời, thường xuyên rà soát đưa ra hoặc bổ sung nguồn phù hợp.

2. Mặt trận và các đoàn thể phát động thực hiện nhiều phong trào thi đua, thông qua đó kịp thời phát hiện quần chúng ưu tú, giới thiệu kết nạp vào Đảng.

3. Tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, trong đó quan tâm kết nạp vào Đảng đối với đoàn viên, hội viên ưu tú, nhất là nông dân sản xuất giỏi, công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang...Ngoài việc thực hiện một số giải pháp đã nêu trên theo Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, còn tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở địa phương.

4. Biểu dương nhân rộng mô hình khởi nghiệp ,mô hình liên kết sản xuất; tiên phong giúp nhau xóa đói giảm nghèo ở chi bộ ấp, khóm; hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, đào tạo gắn với việc làm cho thanh niên ở nông thôn; tận dụng sân vườn, bờ liếp, bờ bao vuông tôm để trồng cây ăn trái, rau màu và sạ - cấy lúa tăng thu nhập.

5. Phân công tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chịu trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo…

6. Nhân rộng các mô hình như Phú Tân, Cái Nước…vận động đảng viên xây dựng nhà cho đảng viên khó khăn…

* Xin cảm ơn đồng chí !

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn