Chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng 4.0

Ngày 3/1/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên Trung ương tháng 1/2020, quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Đại biểu tỉnh Cà Mau tham dự Hội nghị. Đại biểu tỉnh Cà Mau tham dự Hội nghị.

Nghị quyết 52-NQ/TW là chủ trương quan trọng của Đảng xác định việc chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng 4.0 là một yêu cầu tất yếu, khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc của đất nước. 

Nghị quyết đề ra 8 chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó có các chính sách phát triển về cơ sở hạ tầng; phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; chính sách phát triển nguồn nhân lực; chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên…

Tại hội nghị, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát yêu cầu phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về các nội hàm và bản chất cách mạng của cuộc cách mạng 4.0, để có quyết tâm đổi mới tư duy, đổi mới hành động và coi đây là khâu đột phá để đất nước chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng 4.0.

Hội nghị đồng thời tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2019. Theo báo cáo, trong năm qua, các báo cáo viên cấp Trung ương công tác ở cơ quan đảng ủy khối đã thực hiện hơn 120 buổi tuyên truyền miệng thông qua hoạt động báo cáo viên các nghị quyết của Đảng và các chuyên đề; xây dựng nhiều chuyên đề sát với yêu cầu, đặc thù và nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ khối, đáp ứng được các tiêu chí: nội dung phù hợp thực tiễn, có định hướng và phản bác được các luận điệu xuyên tạc, sai trái. 

Năm 2020, công tác tuyên truyền miệng tập trung nâng cao chất lượng, nêu bật được diễn biến hiện tại, dự báo tình hình và các giải pháp thực hiện; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; chú trọng tuyên truyền các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn