Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh: Các ban thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII, tuần qua, các ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, báo cáo của các cơ quan thực thi pháp luật.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của các cơ quan thực thi pháp luật về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch năm 2016.

Tờ trình về Chương trình giải quyết việc làm năm 2016 đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 37 ngàn lao động, trong đó đào tạo gắn với giải quyết việc làm khoảng 10.500 lao động. Nguồn kinh phí dự kiến trên 42 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương trên 21 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các tờ trình: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020); Phương án phân bổ ngân sách năm 2016; Ban hành danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách các huyện, thành phố giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Ban Kinh tế - Ngân sách cũng đã thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2016.

Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch năm 2016.

Theo chương trình, trong tuần này, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành chia tổ thảo luận về các vấn đề sẽ được luận bàn, quyết nghị tại kỳ họp sắp tới.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn