Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã và đang được Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ, với quyết tâm chính trị cao nhất. Cùng với các tiểu ban bầu cử, thì Tiểu ban Tổng hợp - Hậu cần đã giúp Ủy ban Bầu cử tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo kinh phí và các điều kiện vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ bầu cử theo quy định.

Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo đảm bảo điều kiện vật chất cho bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh: Việc in ấn các tài liệu phục vụ bầu cử, in hồ sơ ứng cử, in tiểu sử tóm tắt, in danh sách trích ngang những người ứng cử; mở các lớp tập huấn về bầu cử... Tiểu ban Tổng hợp - Hậu cần bầu cử tỉnh đã tham mưu ban hành danh mục, số lượng tài liệu, vật liệu cần in ấn, mua sắm phục vụ bầu cử; cấp phát 569 bộ tài liệu do Hội đồng Bầu cử quốc gia cung cấp (Luật ĐBQH và HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn bầu cử, tài liệu hỏi - đáp về bầu cử, lịch trình thời gian và công việc bầu cử...) cho các tổ chức phụ trách bầu cử. Căn cứ tình hình thực tế, UBND các cấp tiến hành rà soát, xác định các khu vực bỏ phiếu, toàn tỉnh có 1.327 khu vực bỏ phiếu. Trong quá trình triển khai, thực hiện công tác bầu cử, đến nay, tỉnh chưa xảy ra vấn đề phát sinh, nổi cộm làm ảnh hưởng đến tiến trình công việc.

Phát huy kết quả tốt đẹp từ cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2011 - 2016, tỉnh luôn đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt cho cuộc bầu cử sắp tới. Ảnh: Kiểm tra cơ sở vật chất tại một điểm bầu cử.

Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh, tổ chức, đơn vị phụ trách bầu cử đang tiến hành dự trù kinh phí thực hiện trên cơ sở quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành về việc quy định mức chi phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định các mức chi gồm: Chi tổ chức hội nghị; công tác tập huấn cán bộ tham gia phục vụ công tác bầu cử; xây dựng văn bản; bồi dưỡng cho người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; trang trí khánh tiết tại địa điểm bỏ phiếu; chi khắc dấu; công tác tuyên truyền, in ấn...

Ông Nguyễn Quốc Hận, Trưởng Tiểu ban Tổng hợp - Hậu cần: Giữa tháng 3 vừa qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh thành lập 4 đoàn đi kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua kiểm tra cho thấy, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử cấp huyện, xã thực hiện nghiêm túc, đúng luật đảm bảo quy trình, tiến độ. Trên tinh thần thực hành tiết kiệm, các địa phương đã và đang khẩn trương in ấn, cấp phát tài liệu; rà soát các cơ sở vật chất, hậu cần để đảm bảo tốt cho công tác bầu cử. Trong thời gian tới, Tiểu ban chỉ đạo rà soát, sửa chữa các cơ sở vật chất cần thiết, đồng thời phân bổ nguồn kinh phí cho các địa phương, đơn vị, tổ chức... để phục vụ tốt công tác bầu cử.

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử huyện Đầm Dơi, đã qua, ủy ban bầu cử cấp huyện đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra công tác bầu cử tại các xã. Ủy ban bầu cử cấp huyện và 16 xã/thị trấn đang chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, phục vụ cuộc bầu cử được chu đáo, chủ động bố trí phòng làm việc tại các trụ sở của ủy ban bầu cử cấp huyện, xã. Thời gian này, Ủy ban Bầu cử huyện khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tham gia phục vụ bầu cử của xã/ thị trấn và tổ bầu cử; đồng thời cấp phát tài liệu, vật liệu cho các đơn vị theo quy định.

Ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện U Minh: Ủy ban Bầu cử huyện đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 17/2/2016 về việc phân công thành viên Ủy ban Bầu cử chỉ đạo xã, thị trấn thành các tổ: Thông tin - Tuyên truyền, An ninh trật tự - An toàn xã hội, Tổng hợp, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và Tổ Hậu cần. Đồng thời, phân bổ kinh phí, hướng dẫn sử dụng kinh phí cho cấp xã; cấp phát tài liệu, vật liệu; dự trù kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các thành viên tham gia phục vụ bầu cử.

Các điều kiện vật chất chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu, trên tinh thần thực hành tiết kiệm, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn