Đảng ủy Dân Chính Đảng chọn nội dung đột phá “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ”

Đảng ủy Dân Chính Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, vào sáng 27/10.Hội nghị đã quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Kế hoạch số 20-KH/ĐU của Ban Thường vụ Dân Chính Đảng về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Lê Minh Khởi nhấn mạnh, triển khai, thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Dân Chính Đảng chọn nội dung đột phá: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ”.

Theo đó, ông Lê Minh Khởi yêu cầu các đảng bộ, chi bộ phải đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan đơn vị.

Cần xem việc thực hiện Chỉ thị 05 là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Nghiên cứu, xác định nội dung đột phá nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; gắn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI).


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn