Đảng ủy Dân Chính Đảng học tập, triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Ngày 13/7, Đảng ủy Dân chính đảng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cho trên 70 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở.Phát biểu khai mạc hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng Lê Minh Khởi, nhấn mạnh: “Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững cốt lõi và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị…”

Hội nghị tập trung nghiên cứu 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và chuyên đề báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng thời, Hội nghị còn thông qua dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngày 14/7, Đảng ủy Dân Chính Đảng tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở; báo cáo viên đảng bộ Dân Chính Đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy; trưởng, phó các phòng ban cơ quan Đảng ủy Dân Chính Đảng.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn