Đảng uỷ Dân chính đảng kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội

Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng vừa ban hành Kế hoạch số 73-KH/ĐU về việc kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Dân chính đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng thành lập 3 đoàn kiểm tra, do các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy làm Trưởng đoàn, sẽ trực tiếp kiểm tra đối với 30 tổ chức đảng trực thuộc (24 đảng bộ cơ sở và 6 chi bộ cơ sở).

Thời gian kiểm tra hoàn thành trong tháng 11/2019. Tập trung các nội dung: công tác triển khai, quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình nội bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; công tác kết nạp đảng viên so với chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội cấp mình đề ra; công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại có liên quan đến cán bộ, đảng viên; tình hình nhân sự để thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư (nếu có).

Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy nêu rõ, các đoàn kiểm tra phải nắm chặt chẽ các mặt công tác tình hình chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, nhất là công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về chỉ đạo đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của cấp ủy cơ sở, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở không nằm trong kế hoạch kiểm tra, phải tự rà soát, kiểm tra theo nội dung kế hoạch nêu trên và báo cáo kết quả kiểm tra đến Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng trước ngày 15/12/2019.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn