Đảng ủy Dân Chính Đảng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14

Chiều nay 20/1, Đảng ủy Dân Chính Đảng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); đồng thời chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc gấp rút triển khai, quán triệt kết quả của hội nghị tại Đảng bộ, Chi bộ mình.Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) diễn ra từ ngày 11 đến 13/1/2016, đã thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị thống nhất cao về chủ trương ký kết, phê duyệt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ban Bí thư đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, đã kịp thời, chủ động đưa ra các mục tiêu, nguyên tắc lớn để định hướng các nội dung đàm phán; đồng thời đánh giá về thời cơ, thách thức khi Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định...

Với tính chất quan trọng, là kỳ họp cuối cùng của khóa, các đại biểu đã tập trung thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự để giới thiệu cho Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII; thống nhất danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng chắc chắn và kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới, những thành quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, tích cực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn